1. IV Регіональна наукова конференція «Історико-етнографічні дослідження Південної України» (Василівка, 1996).

2. Первая молодежная конференция СНГ по иудаике (Москва, 1996).

3. Первые Запорожские еврейские чтения «Еврейское население Юга Украины» (Запоріжжя, 1997)

4. Вторые Запорожские еврейские чтения (Запоріжжя, 1998).

5. Третья Молодежная конференция СНГ по иудаике (Москва, 1998).

6. Четвертые Запорожские еврейские чтения (Запоріжжя, 2000).

7. Щорічна науково-практична конференція студентів та викладачів ЗДУ (Запоріжжя, 2000).

8. Пятая молодежная конференция СНГ по иудаике (Санкт-Петербург, 2000).

9. Історико-культурна спадщина Нікопольського району і проблеми історії запорозького козацтва (Нікополь, 2001).

10. Первая Международная конференция «Проблемы Холокоста в Украине» (Днепропетровск, 2001).

11. Треті наукові читання, присвячені пам’яті Королівського С.М. (Харків, 2001).

12. Міжнародний конгрес «Археологія та етнологія Східної Європи» (Одеса, 2002)

13. Всеукраїнська наукова конференція «Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району» (Нікополь, 2002).

14. Всеукраїнська науково-методична конференція «Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2002)

15. Всеукраїнська наукова конференція «Знаки питання в історії України» (Ніжин, 2002).

16. Вторая Международная конференция «Проблемы Холокоста в Украине» (Днепропетровск, 2002).

17. Міжнародна наукова конференція «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції» (Київ–Трускавець–Дрогобич, 2003).

18. Міжнародна наукова конференція, присвячена 40-річчю журналу «Український історик» (Острог, 2003)

19. Восьмая молодежная конференция СНГ по иудаике (Москва, 2003).

20. ІІ Міжнародний конгрес українських істориків (Кам’янець-Подільський, 2003).

21. Одиннадцатая международная молодежная конференция по иудаике (Москва, 2006).

22. Актуальні проблеми сучасної історичної науки в Україні та її інтеграції з історичною освітою (Київ, 2007).

23. VI Міжнародна науково-теоретична конференція ХХІ століття: альтернативна модель розвитку суспільства. Третя світова теорія (Київ, 2007).

24. VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (Запоріжжя, 2007).

25. ІV Міжнародна педагогічна конференція «Уроки Голокосту – уроки толерантності» (Київ, 2007).

26. VI Международный конкурс «Уроки холокоста – путь толерантности» (Москва, 2007).

27. Науково-практична нарада «Постать Івана Мазепи в історії» (Київ, 2008).

28. Міжнародна науково-практична конференція «Політична еліта України ХХ – початку ХХІ ст.» (Запоріжжя, 2008).

29. Міжрегіональна науково-практична конференція «Особливості державної політики у соціокультурній ситуації України. Шляхи формування у молоді національної свідомості і патріотизму га основі традицій українського народу та запорізького козацтва» (Запоріжжя, 2008).

30. Міжнародна науково-практична конференція «Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду» (Острог, 2008).

31. Регіональна конференція «Запоріжжя – минуле і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку» (Запоріжжя, 2009).

32. Міжнародна наукова конференція: Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація (Київ, 2009).

33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування соціокультурної компетенції сучасної молоді» (Запоріжжя, 2009).

34. Международная научная конференция «Историческая память, власть и дисциплинарная история» (Пятигорск 2010).

35. Міжнародний освітній форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» (напрям «Філософія освіти особистості») (Запоріжжя, 2010).

36. ІІІ Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція (Житомир, 2010).

37. Всеукраїнський навчальний семінар для системи післядипломної педагогічної освіти «Підготовка вчителів до викладання курсу за вибором «Основи критичного мислення» (Київ, 2010).

38. Форум освітніх гендерних центрів «Сучасні тенденції гендерної освіти в Україні» (Київ, 2010).

39. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Український вимір Перемоги у ІІ Світовій війні» (Київ, 2010).

40. Регіональний педагогічний семінар «Європейський досвід вивчення Голокосту та інших геноцидів» (Запоріжжя, 2011);

41.Регіональна науково-педагогічна конференція «Запорізькі єврейські читання» (Запоріжжя, 2011);

42. Міжнародна наукова конференція «Метадалогія даследаванняў і крыніцазнаўчая база ў галіне гістарычнай урбаністыкі» (Гродно, 2011)

43. Міжнародна наукова конференція «Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы» (Брянск, 2011)

Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi